יפת 91 / שבטי ישראל 80 - הבית הירוק

הבית הירוק, חזית לרחוב יפת