פרויקט יעבץ 29

תכנון: יואב מסר אדריכלים

קונסטרוקטור: דורון טואג
פברואר 2019
 

שלט הפרויקט, אוגוסט 2018

 

מאי 2018

 
יעב"ץ 29