פרויקט יפו בריבוע

תכנון: גרוברמן אדריכלים
יזמים: משכנות אורבניקהמ.גדולים, אלגד חברה נבונה
אתר הפרויקט