פרויקט מלון בן נחום - רוטשילד 32 / אלנבי 118

מלון בן נחום 1921

אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
בית המלון הראשון בתל אביב וכן מבנה הציבור הראשון שבנה מגידוביץ בארץ ישראל
אדריכלית שימור: פרופ' ניצה סמוק
מאי 2016
 

דצמבר 2012
 

 
 

מרץ 2012

 

מרץ 2012