כיכר דיזנגוף


1
 
3
 
פרויקט ריינס 5
 
7
 

אסתר המלכה

9
 
11
 

פרישמן

13
 
15
 
17
 
19
 
 
23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
33
 

גורדון

35
 
37
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
49
 
51
 
53
 
55
 
57
 

שדרות בן גוריון

 

כיכר דיזנגוף


2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 

אסתר המלכה

14
 
16
 
18    בית הרופאים
07/03/2019    כתבה
 

פרישמן

20
 
22
 
24
 
24א
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 

גורדון

42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
52
 
54
 
56
 
58
 
60
 
62
 
64
 

שדרות בן גוריון