פינס 22-24 גינה ציבורית

מאי 2015
 
מקוה טהרה משה ושלה ספרא