פרויקט מקווה ישראל 19

אדריכלות: ניצה סמוק אדריכלים
יזמים: פלוס גרופ
קונסטרוקטור: יובל אכברט
אוקטובר 2017

שלט הפרויקט, ינואר 2015

אוקטובר 2017
 

ינואר 2015

מקווה ישראל 19