פרויקט לילנבלום 17 - "הבית בנווה צדק"

לילנבלום 17 , 1909. במקור: בית טולצ'ינסקי
אדריכל שימור ותוספת: דב אלון אדריכלים

מרץ 2021

כתבות:
 
04/04/2013    כתבה
 
פברואר 2016
 

מאי 2015
 

יולי 2012
 

לילנבלום 17