פרויקט לוינסקי 9 / מרכולת 6

תכנון: דב קורן אדריכלים
קונסטרוקטור: אינג' רון משולמי
אוגוסט 2017

אוגוסט 2016

לוינסקי 9 / מרכולת 6