רחוב לבונטין


אלנבי


1
 
 
3
 
7
 
9
 
11
 

ברזילי


13
 
15
 
15א
 
 

17 – 19   פרויקט לב לבונטין

 
(17א)
 
(19)
 

מקווה ישראל


 
 

הרכבת

יהודה הלוי

אלנבי


2
 
4
 
6
 
8
 
10
 

ברזילי


12
 
 
 

האור


18
 
20
 
22
 
 
 

מקווה ישראל


28
 
 

הרכבת

יהודה הלוי