פרויקט קלישר 32-34 / גרוזנברג 17

תכנון: אדריכלית אנה פרלמוטר

קונסטרוקציה: אינג' זויה גרינפון

קלישר פינת גרוזנברג