פרויקט הירקון 108

אדריכל שימור ותוספת: פיבקו אדריכלים
אירגון קבוצת רכישה: http://www.mb-global.co.il/

אפריל 2014

 
 


הירקון 108 – לפני השימור, יולי 2011
הירקון פינת פרישמן