רחוב הרבי מבכרך

פרויקט הרבי מבכרך 24-26 והסביבה |  ינואר 2018
רחוב הרבי מבכרך