פרויקט הקונגרס 6

יזמים: דבל בי אחזקות בע"מ

תכנון: בר שגיא ורשבסקי

קונסטרוקטור: גיל וילנס
הקונגרס 6