חניון גרוזנברג | גרוזנברג 16

הנוף הנשקף מגג החניון, לכיון צפון-מזרח | אוגוסט 2018