דובנוב 5 / דניאל פריש 3 - מגדל הקיבוץ הארצי

דניאל פריש פינת דובנוב