שדרות בן ציון

אורך: 350 מ'
נטעו בשנת 1932
שוקמו בשנת 2000 בתכנון האדריכל גדעון שריג

שדרות בן ציון

 
1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 

2

 
4
 
6
 
 
10