פרויקט שדרת הקריה

הפרויקט כולל:  הרחבת מדרכות | סלילת שבילי אופנים | הסדרת נתיבי תחבורה ציבורית | רמזור צמתים | שדרוג תאורת רחוב | מצלמות ותקשורת | החלפת קווי מים | ביוב וניקוז | הטמנת רשת חשמל | פיתוח גינון וריהוט רחוב
 

דרך מנחם בגין