רחוב שמעון בן גמליאל

1

 

 

13

2

 

10    פרויקט שמעון בן גמליאל 10

 

10א    גינה ציבורית

 

14

רחוב שמעון בן גמליאל, ינואר 2021